Pont des Arts戒指
白金香槟色750 - 靛蓝碧玺 23.32克拉 – 公主式切割钻石1.69克拉

Pont des Arts借鉴了30年代珠宝的时髦感,以美丽的靛蓝碧玺、环绕碧玺的碎钻和指环重新加以诠释。

Pont des Arts耳环
白金,香槟色750 -- 靛蓝碧玺 10.2 克拉 – 公主式切割钻石1.26克拉

Collier Sensuelle
Collier Sensuelle